Etusivu » Pk-yrityksen tulevaisuus ei rajoitu ensi vuoteen

Pk-yrityksen tulevaisuus ei rajoitu ensi vuoteen

Jaa sivu:

Tulevaisuusennusteiden tekeminen yrityksessä voi ajoittain tuntua kivireen vetämiseltä. Poikkeuksellisissa oloissa, häiriötilanteissa, on hyvä, että jaksetaan katsoa edes huomiseen. Yrityksen toiminnan kannalta on kuitenkin tärkeätä uskaltaa katsoa myös ylihuomista, seuraavaa vuotta ja siitäkin eteenpäin.

Pk-yritysten tulevaisuudennäkymiä tiedustelevien haastattelututkimusten mukaan tyypillisen pk-yrityksen tulevaisuusvisiot ovat yhden, korkeintaan kahden vuoden päähän ulottuvia. Monet yritykset elävät kuten ihminenkin, päivä kerrallaan, tai kunhan nyt päästään vuosi eteenpäin.

Vaatimukset pitempijänteiselle suunnittelulle ja tulevaisuuden arvioinnille on kuitenkin jatkuvasti kasvanut. Maailma muuttuu, arvot muuttuvat, lainsäädäntö uudistuu – yleensä se tarkoittaa kiristymistä – ja asiakkaiden vaatimukset niiden mukana. 

Missä tulevaisuutta arvioidaan

Tyypillisen tulevaisuuteen suuntautuvan visiopläjäyksen pk-yrittäjä saa eri alojen konferensseissa, seminaareissa, webinaareissa ja messuilla. Alihankintamessut ovat yksi merkittävimmistä tiedonlähteistä. Siellä kuullaan sekä tulevaisuustutkijoita, elinkeinoelämän guruja ja mikä tärkeintä, yrittäjäkollegoita. Tulevaisuuden arviointi ja ennakointi voi lattiatasolla olla hyvin erilaista kuin sivusta seuraajana.

Toimialakohtaiset tapahtumat ovat niitä näköalapaikkoja, joiden kautta tulevaisuutta arvioidaan ja rakennetaan, osaamista lisätään ja joiden perusteella alaa kehitetään.

On luonnollista ja ymmärrettävää, jos yrityksen omistajan kaukaisin tulevaisuudenvisio on palmuranta jossakin lämpimän meren rannalla. Yrittäjä tietää, että jossain vaiheessa paperiin tulee piste. Eläkepäivät on ansaittu, jokainen uskoo ne myös saavuttavansa.

Mutta mitä tapahtuu yritykselle? Jaksaako se ponnistella loppuun saakka? Onko yrittäjällä jatkaja, onko hän suunnitellut yrityksen myyntiä, vai tähtääkö hän hiljaiseen hiipumiseen? Matka aurinkorannalle voi olla pitkä, mäkinen, mutkainen ja kuoppainen. Onko yrityksessä pohdittu vaihtoehtoisia tulevaisuuden suunnitelmia?

Kunto korkealle

Jotta yritys pääsee kunniakkaasti maaliin, sen on oltava hyvässä vedossa ja asioiden kunnossa. Vastuullinen yritys kehittää johtamisjärjestelmäänsä, huolehtii henkilöstön tarpeista, ottaa vastuuta ympäristöstään, huolehtii osaamis- ja luotettavuustasostaan ja tekee pitkän tähtäimen strategian, joka ei ole pelkästään korulauseita.

Kaikki tämä on tarpeellista, olipa omistajan ajatuksena sitten yrityksen myynti tai sen luovuttaminen seuraajalle. Tehokas hallinto on ykköstekijä pyrkimyksessä keskittyä yrityksen avaintehtävään. Se on tulevaisuuden rakentamisen perusta, se helpottaa asioiden hoitamista, tiedonkulkua yrityksen sisällä ja siitä ulos.

Tulevaisuuden edellytys yritykselle on, että sen sidosryhmät luottavat siihen. Hyvä johtamisjärjestelmä lisää luottamusta ja uskoa, kiinnostusta yrityksen menestymistä kohtaan ja houkuttelee sijoittajia ja vakuuttaa rahoittajat menestymisen mahdollisuudesta ja lisää ostajien halukkuutta.

Verkostot, teknologia, työvoima, ekologia

Tulevaisuuden megatrendejä tutkineen Sitran (Suomen itsenäisyyden juhlarahasto) johtopäätelmä tulevaisuuden merkittävimmistä yrityskenttää koskevista muutoksista ekologinen kestävyyskriisi on ykkösenä. Se vaikuttaa jo nyt merkittävästi yritysten toimintaan, niiden keskinäisiin tuotantoketjuihin ja tuotteisiin.

Haluttiinpa tai ei, niin tulevaisuuden vaatimuksia ei voida sivuuttaa. Maailman ekologisen tulevaisuuden suuntaan on tehty suuri suunnanmuutos. Kansainväliset järjestöt, valtiot, suuryritykset ja kunnat ovat sitoutuneet sen noudattamiseen joko vapaaehtoisesti tai lakien pakottamana – ja pk-yritysten on seurattava. Ämpyily vastaan koituu yrityksen turmioksi, se putoaa vilttiketjuun.

Toinen kasvava trendi, joka sekin on jo täällä, on verkostoitumisen lisääntyminen. Pk-yrityksellä ei ole siinäkään varaa jättäytyä ulkopuoliseksi. Tulevaisuutta rakennetaan yhä enemmän ketjussa.

Sekin tulevaisuudesta tiedetään, että ihmiset pakkautuvat yhä enemmän suuriin taajamiin. Syrjäisemmillä alueilla se johtaa ajan myötä työvoimapulaan. Yrityksen tulevaisuuskaavailuissa on huomioitava sekin, että mitäs sitten, kun ympärillä on ainoastaan eläkeiän saavuttanutta väestöä. Tosin se voi olla hyvässä kunnossa, mutta onko se halukas töihin, on kyseenalaista.

Tulevaisuuspohdinnoissa on tervettä välillä yrittää mennä tuttujen ja turvallisten rajojen yli ja miettiä vaihtoehtoja. Tulevaisuudessa joudutaan miettimään sitäkin mikä asetetaan tärkeimmäksi tavoitteeksi. Vastakkain joutuvat suuret asiat: jatkuva kasvu ja hyvinvoinnin lisääminen vaiko ympäristön tilan parantaminen.

Miten nämä kaikki voitaisiin liittää yhteen? Siinä on tulevaisuuspalaverin paikka!


Tulevaisuuden pk-yritys voi tarvita kehitystyöhön mm. seuraavia palveluita:

Pro Vastuullisuus

Lue lisää: www.vastuullisuus.pro/pro-vastuullisuus

Pro Hiilineutraalisuus

Lue lisää: www.hiilineutraalius.com

Pro HSEQ

Lue lisää: www.hseq-jarjestelma.fi/pro-hseq

Scroll to Top