Etusivu » Pro Tietosuoja

Nykyaikainen organisaation perehdytysjärjestelmä

Jaa sivu:

Pro Tietosuoja -palvelu tiivistettynä

Pro Tietosuoja -palvelu opastaa ja helpottaa selviytymään toukokuussa 2018 voimaan tulleen EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) velvoitteista. Se on helppokäyttöinen ja kustannustehokas tapa täyttää kaikki asetuksen vaatimukset. Näitä ovat mm. tarvittavan oman dokumentaation ylläpito, riskien arviointi, henkilöstön koulutus, poikkeamien käsittely sekä hyvien käytänteiden luonti.

Pro Tietosuoja -palvelun ominaisuudet:

Perusversio

 • käyttäjätunnusten ja -oikeuksien hallinta
 • orga­ni­saation yksi­köiden hake­mis­to­puu­rakenne
 • henkilörekisterin tiedot
 • tietosuojaan perehdytys
 • tietoturvaan perehdytys
 • tietosuojan riskien arviointi
 • organisaation oma riskien arviointi
 • koulutusrekisteri
 • kevyt sähköinen allekirjoitus
 • sähköisen allekirjoittamisen hyväksyminen (vahva allekirjoitus)
Poikkeamailmoitukset
 • aloite / kehitysidea
 • häiriötilanteen havaintojen ilmoituslomake
 • tietoturvaloukkauksen ilmoitus
 • palautelomake
 • palaute perehdyttämisestä ja työhön opastamisesta

Laaja versio

 • henkilötietojen tietoturvaloukkauksen raportti
 • kyberturvallisuuden vuosikello
 • tietosuojaseloste
 • tietosuojan vaikutustenarviointi
 • tietotilinpäätös
 • toimintaohjeet tietoturvaloukkauksen tapahtuessa
 • todistus koulutuksesta
 • todistus perehdytyksestä / työhön opastamisesta
 • yleiset tietoturvaohjeet
 • data protection briefing
Dashboardit
 • muistutukset

Listaus ei välttämättä ole täydellinen, koska palvelut kehittyvät koko ajan asiakaspalautteen ja toiveiden mukaan.

Tutustu palveluun osoitteessa: www.protietosuoja.fi

Pro Tietosuoja -palvelu

Scroll to Top